نام کاربری یا رمز عبورت رو فراموش کردی؟         ثبت نام

فهرست قهرمانان بازی

مدال آوران

1
mohsen mayeli
zoom

3212

zoom

5277

zoom

15823

2
tina0101
zoom

1878

zoom

5212

zoom

14515

3
elahehmm
zoom

1575

zoom

4507

zoom

13721

4
kalkal
zoom

1078

zoom

2924

zoom

11892

5
samand
zoom

714

zoom

1766

zoom

8760

6
thalia
zoom

1156

zoom

2980

zoom

8628

7
chemeng
zoom

486

zoom

2038

zoom

7731

8
omidowj
zoom

1650

zoom

3058

zoom

7273

9
ahmadreza126
zoom

991

zoom

2003

zoom

6989

10
saba25
zoom

875

zoom

3130

zoom

6809

1 2 3 4 5 

امتیاز آوران

1
mohsen mayeli
zoom

امتیاز 3916675

2
tina0101
zoom

امتیاز 3004055

3
elahehmm
zoom

امتیاز 2437540

4
samand
zoom

امتیاز 2214100

5
kalkal
zoom

امتیاز 1942260

6
donya d2
zoom

امتیاز 1633410

7
mahsa071
zoom

امتیاز 1609920

8
thalia
zoom

امتیاز 1455575

9
chemeng
zoom

امتیاز 1395835

10
omidowj
zoom

امتیاز 1310180

1 2 3 4 5 

پولداران

1
mohsen mayeli
zoom

اعتبار 43284104

2
mahdis.
zoom

اعتبار 5349908

3
rimaa
zoom

اعتبار 4154823

4
saba18
zoom

اعتبار 3270735

5
hiiiiiiis
zoom

اعتبار 2475910

6
mohammad.yy
zoom

اعتبار 2313383

7
saeed0010
zoom

اعتبار 2304895

8
gandooom
zoom

اعتبار 1667898

9
mohsen mayeli
zoom

اعتبار 1511432

10
mahsa@mh
zoom

اعتبار 1473578

1 2 3 4 5 

پیش کسوتان

1
mohsen mayeli
zoom

بازی 32378

2
tina0101
zoom

بازی 25519

3
elahehmm
zoom

بازی 24907

4
kalkal
zoom

بازی 17984

5
mahsa071
zoom

بازی 15675

6
sina.abk16
zoom

بازی 15519

7
saba18
zoom

بازی 14300

8
omidowj
zoom

بازی 13616

9
thalia
zoom

بازی 13262

10
samand
zoom

بازی 12825

1 2 3 4 5