نام کاربری یا رمز عبورت رو فراموش کردی؟         ثبت نام

فهرست قهرمانان بازی

مدال آوران

1
mohsen mayeli
zoom

3306

zoom

5539

zoom

17033

2
tina0101
zoom

1944

zoom

5470

zoom

15463

3
elahehmm
zoom

1577

zoom

4511

zoom

13746

4
kalkal
zoom

1078

zoom

2924

zoom

11892

5
samand
zoom

715

zoom

1769

zoom

8811

6
thalia
zoom

1156

zoom

2980

zoom

8628

7
chemeng
zoom

486

zoom

2038

zoom

7731

8
omidowj
zoom

1650

zoom

3058

zoom

7273

9
ahmadreza126
zoom

991

zoom

2003

zoom

6989

10
saba25
zoom

875

zoom

3130

zoom

6809

1 2 3 4 5 

امتیاز آوران

1
mohsen mayeli
zoom

امتیاز 4333375

2
tina0101
zoom

امتیاز 3174045

3
elahehmm
zoom

امتیاز 2444880

4
samand
zoom

امتیاز 2223715

5
kalkal
zoom

امتیاز 1942260

6
donya d2
zoom

امتیاز 1657830

7
mahsa071
zoom

امتیاز 1609920

8
thalia
zoom

امتیاز 1455575

9
chemeng
zoom

امتیاز 1395835

10
omidowj
zoom

امتیاز 1310180

1 2 3 4 5 

پولداران

1
mohsen mayeli
zoom

اعتبار 41296420

2
mahdis.
zoom

اعتبار 5352485

3
rimaa
zoom

اعتبار 4154823

4
saba18
zoom

اعتبار 3413137

5
mohammad.yy
zoom

اعتبار 2310969

6
saeed0010
zoom

اعتبار 2304895

7
hiiiiiiis
zoom

اعتبار 2100253

8
gandooom
zoom

اعتبار 1652705

9
mahsa@mh
zoom

اعتبار 1486828

10
mohsen mayeli
zoom

اعتبار 1455495

1 2 3 4 5 

پیش کسوتان

1
mohsen mayeli
zoom

بازی 35448

2
tina0101
zoom

بازی 27038

3
elahehmm
zoom

بازی 24960

4
kalkal
zoom

بازی 17984

5
saba18
zoom

بازی 16845

6
sina.abk16
zoom

بازی 15681

7
mahsa071
zoom

بازی 15675

8
omidowj
zoom

بازی 13616

9
thalia
zoom

بازی 13262

10
samand
zoom

بازی 12885

1 2 3 4 5