نام کاربری یا رمز عبورت رو فراموش کردی؟         ثبت نام

100 بازی

10000 امتیاز

100 مدال برنز

100 مدال نقره

100 مدال طلا

1000 بازی

100000 امتیاز

1000 مدال طلا

2
2
2
5
6
6
6
1
3
3
2
6
5
2
1
3
3
2
2
2
2
3
2
3
2
3
4
3
2
3