نام کاربری یا رمز عبورت رو فراموش کردی؟         ثبت نام

100 بازی

10000 امتیاز

100 مدال برنز

100 مدال نقره

100 مدال طلا

1000 بازی

100000 امتیاز

3
2
3
4
7
6
5
2
3
4
3
7
5
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2